Wie is wie in onze school?

Op deze pagina’s schetsen we kort welke mensen van dichtbij of veraf betrokken zijn bij onze school.  Om een goede schoolwerking te garanderen, moeten wij steunen op heel veel mensen.

  • Externen:
    • de buitenschoolse kinderopvang Pelterkids
    • het CLB of het Centrum voor Leerling Begeleiding
    • de Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie