Leerlingen

Naar onze school komen ongeveer een 300 kinderen, waarvan een 130-tal naar het kleuteronderwijs en 170-tal naar het lager onderwijs. Daar onze school sterk verbonden is met onze gemeenschap komen de meeste kinderen uit Lille. We proberen dan ook een open school te zijn, waar elk kind uit het kerkdorp zich kan thuis voelen, ongeacht de strekking.