Afspraken met onze leerlingen

In alle klassen van de lagere school worden tijdens de eerste week van elk schooljaar specifieke klasafspraken gemaakt i.v.m. de goede werking in de klas en een fijne omgang met elkaar. Deze worden besproken met de ouders op de welkomavond. Daarbuiten zijn er ook afspraken op schoolniveau. Deze vind je hieronder.

Samen-leven moet geleerd worden. We streven naar een school waar ieder zich goed voelt. Dit veronderstelt:

 • verdraagzaamheid,
 • beleefdheid,
 • respect voor
  • elkaar,
  • de leerkrachten,
  • de middagmoeders,
  • het schoolmateriaal,

Een keurig taalgebruik vinden we vanzelfsprekend!

Wij verwachten dat kledij en voorkomen zijn aangepast aan het schoolleven.

Hieronder kan u een PDF-versie van de vershillende onderdelen van deze afspraken openen.