Activiteitenkalender

Er valt altijd wel iets te beleven in onze school. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten.

2
juni

Bosklassen 6° leerjaar

3
juni

Bosklassen 6° leerjaar

4
juni

Bosklassen 6° leerjaar

4
juni

Theater Rikkiklas en Vlinderklas

Palethe

‘Stip’ 4-hoog

10.30 uur

5
juni

Bosklassen 6° leerjaar

5
juni

Zwemmen 2°,3°,4° en 5° leerjaar

8
juni

Directievergadering

Centrum

9
juni

Bezoek Bib 6° leerjaar

9.15 uur tot 10.15 uur

9
juni

Personeelsvergadering

15.15 uur

10
juni

Schoolraad

20.00 u Herent

10
juni

IDP 6°leerjaar

11
juni

IDP 6°leerjaar

12
juni

Generale repetitie schoolfeest

13.30 uur

13
juni

Schoolfeest

16.00 uur

14
juni

Vaderdag

15
juni

Kronkeldiedoe 1° en 2° leerjaar

13.00 uur

Sporthal Dommelhof

15
juni

Directievergadering

18
juni

Schoolreis 5° en 6° leerjaar

18
juni

Ouderraad

20.30 uur

19
juni

Uitreiking kleuterdiploma

14.45 uur

19
juni

Zwemmen 2°,3°,4° en 5° leerjaar

20
juni

Dag van de schoonmaak

24
juni

Einde Oog voor lekkers

25
juni

Schoolreis 1° en 2° leerjaar

26
juni

Schoolreis 3° en 4° leerjaar

29
juni

Afscheidsreceptie 6° leerjaar

19.30 uur

30
juni

Zomerrapport

1
juli

Begin van de zomervakantie

15
augustus

O.L.V. Hemelvaart

25
augustus

Startvergadering

9.00 uur tot 16.00

26
augustus

Directiedag Hasselt

31
augustus

Einde van de zomervakantie

19
september

Vormsel

11.00 uur

8
oktober

Sport voor specials 4°leerjaar

Dommelhof

9.30 uur tot 12.00 uur

10
oktober

Eerste communie

10.00 uur

1
november

Allerheiligen

2
november

Allerzielen

2
november

Begin van de herfstvakantie

8
november

Einde van de herfstvakantie

11
november

Wapenstilstand

13
november

Helibelquiz

4
december

Sinterklaasfeest

13.30uur

Parochiezaal

5
december

Internationale Dag Vrijwilligerswerk

6
december

Kerstmis

6
december

Sinterklaas

17
december

Generale repetitie kerstmusical

9.30 uur

18
december

Kerstmusical en Teut’n borrel

18.00 uur

19.30 uur

21
december

Begin van de kerstvakantie

1
januari

Nieuwjaar

3
januari

Einde van de kerstvakantie

21
januari

Overkoepelende personeelsvergadering

19.00 uur

1
februari

Filmweek

9
maart

Leeruitstap ziekenhuis Aapjesklas

16
maart

Leeruitstap ziekenhuis Kikkerklas

12
november

Helibelquiz

20.00 uur

Parochiezaal