Leden

De schoolraad bestaat uit drie geledingen:

 • De personeelsgeleding:
  • Juf. Nadine Schildermans
  • Juf. Linda Kuppens (secretaris) 
  • Juf. Marie-Jeanne Van Samang
 • De oudergeleding:
  • Mevr. Els Beckers
  • Mevr. Ellen Jansen
  • Mevr. Silvie van Lishout
 • De lokale gemeenschap:
  • Mevr. Morik Notelaers
  • Mevr. Veerle Theunis
  • Dhr. 
 • De directeur (enkel adviserend)

Om de 4 jaar wordt de raad opnieuw samengesteld. De leden voor de personeels- en oudergeleding worden gekozen uit en door de leden van de personeelsraad en de ouderraad. Iedereen is vrij om zich kandidaat te stellen voor de ouder- of personeelsraad. De personeels- en oudergeleding van de schoolraad kiezen in gezamenlijk overleg de leden van de lokale gemeenschap.