Kleuterdiploma

Op vrijdag 21 juni was het voor de derde kleuterklas tijd om afscheid te nemen van de kleutertijd. Een zeer belangrijk moment voor de kinderen! Zij dansten en zongen voor de laatste keer als kleuter. In september zullen zij immers naar het eerste leerjaar gaan. Om de namiddag af te sluiten, werd er nog een receptie aangeboden door het oudercomité.

Proficiat aan alle kleuters die het kleuteronderwijs met glans en glorie hebben doorlopen!

Foto’s

Uitslag Tombola schoolfeest

1294                1073                0927                1067                1234                0205                1635

0516                1632                0745                1691                1951                1733                0172

0001                1465                1979                1528                1962                0999                0193

1732                1567                0947                0485                0733                1074                0479

0234                0290                1977                0922                1032                0666                1166

0291                1267                1932                0701                1978                0904                1349

1399                0122                0865                1362                0352                0651

0618                1664                1734                1533                0635                0343                1749

0705                0358                0928                0108                0460                0370                0694

1763                0213                1740                0114                0668                0238                1097

0632                0544                1513                1680                0534                0076                1471

1405                1892                1310                0211                1151                0917                1395

0676                1676                1246                0584                1182                0467                0582

0983                0457                0032                0573                0814                1835                0136

0572                0731                1880                1514                0725                1953                0643

0846                0023                0801                1491                1840                1872                0170

0593                1936                1172                0998                0463                0041                1098

0915                0842                0402                1187                0587                1163                1271

1323                0523                0856                0327                1752                0005                1115

0777                1630                0405                0688                1960                0656                1300

0159                1640                1268                1305                0883

De prijzen zijn af te halen in onze school tijdens de schooluren vanaf 22 mei t.e.m. 28 juni.

Inschrijvingen nieuwe leerlingen voor schooljaar 2019-2020

Ouders die een kind hebben dat in 2017 geboren is en die hun peuter vanaf volgend schooljaar naar een school in Pelt willen laten gaan, kunnen best even heel aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure en deze geldt voor alle scholen.

  • Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

kinderen die reeds een broer of zus op school hebben, krijgen recht op voorrang bij de inschrijving. Zij kunnen worden ingeschreven vanaf maandag 11 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019.   Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf 25 maart 2019 tot en met vrijdag 29 maart 2019. Inschrijven kan na telefonische afspraak met het secretariaat (011/64 57 82) van de school.   Belangrijke noot: broertjes en zusjes die geboren zijn na 25 november 2017, moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2020. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

  • Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 1 april 2019 kunnen andere kinderen zich inschrijven in een school zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Voor vragen kunt u steeds contact opnemen met de school: directielille@helibel.net of telefonisch 0496 98 91 76.

Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. We hebben bijna uitsluitend kinderen met de Belgische en Nederlandse nationaliteit.

Studietoelagen

Ook volgend schooljaar kunnen ouders van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs opnieuw een studietoelage ontvangen. Ouders met meerdere kinderen (ook in het secundair of hoger onderwijs) dienen nog maar één gezinsdossier in. Vanaf 15 augustus worden deze formulieren beschikbaar gesteld, maar je kan vanaf dan ook een digitale aanvraag doen via: www.studietoelagen.be

Digitale communicatie met ouders

Beste ouders hieronder vindt u een link naar het inschrijvingsformulier voor digitale communicatie: Inschrijvingsformulier Helibel-Lille Mogen we vragen om het bovenstaande inschrijvingsformulier voor ELK KIND apart en correct in te vullen! De school dankt u om mee te gaan in het avontuur van digitale communicatie en zo mee te helpen met de vermindering van de papierberg en te zorgen voor een beter milieu.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school. Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen. Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden. Het blijft de ouders dan vrij om de kinderen naar school te sturen. Telefonisch of op afspraak geven we graag extra informatie. Gelieve ISI+ of ID kaart van je kind mee te brengen. Bij onze kalender kan je zien op welke dag onze peuterklasjes jullie graag ontvangen. Tevens kan er dan ook ingeschreven worden. Een andere afspraak kan natuurlijk altijd! Best kan je dan een afspraak met de directie maken.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement